MEMBER  |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책 에 동의합니다.
사진앨범 ROME KOREAN METHODIST CHURCH
교회행사사진
12.png
전교인수련회 여름성경학교  
카카오톡 카카오 스토리 네이버 블로그 밴드 주소복사
   관리자   작성일 07-08-19 03:26    조회 2,280    댓글 0  
 

로마연합교회 / 교회행사사진

사진으로 보는 2007년 전교인 여름 수련회 및 여름성경학교

 

su7_1.JPG

 

su7_2.JPG

 

su7_3.JPG

 

su7_4.JPG

 

su7_5.JPG

 

su7_6.JPG

 

su7_7.JPG

 

su7_10.JPG

 

su7_11.JPG

 

su7_12.JPG

 

su7_13.JPG

 

su7_14.JPG

 

su7_15.JPG

 

su7_17.JPG

 

su7_18.JPG

 

su7_19.JPG

 

su7_20.JPG

 

su7_21.JPG

 

su7_22.JPG

 

su7_23.JPG

 

su7_24.JPG

 

su7_25.JPG

 

su7_26.JPG

 

su7_28.JPG

 

su7_29.JPG

 

su7_30.JPG

 

su7_31.JPG

 

su7_32.JPG

 

su7_33.JPG

 

su7_34.JPG

 

su7_35.JPG

 

su7_36.JPG

 

su7_38.JPG

 

su7_39.JPG

 

su7_41.JPG

 

su7_42.JPG

 

su7_43.JPG

 

su7_44.JPG

 

su7_47.JPG

 

su7_49.JPG

 

su7_50.JPG

 

su7_51.JPG

 

su7_52.JPG

 

su7_53.JPG

 

su7_54.JPG

 

su7_55.JPG

 

su7_56.JPG

 

su7_57.JPG

 

su7_58.JPG

 

su7_59.JPG

 

su7_61.JPG

 

su7_62.JPG

 

su7_63.JPG

 

su7_64.JPG

 

su7_65.JPG

 

su7_66.JPG

 

su7_67.JPG

 

su7_68.JPG

 

su7_69.JPG

 

su7_70.JPG

 

등록된 댓글이 없습니다.

사진앨범
교회행사사진
새가족 소개
기독교역사현장
예배/설교
그리스도의 선물 (에베소서 4:7-1…
에베소서 4:7-12 김정임 목사
2021.11.28.
알림과 나눔
로마연합교회 창립25주년 감사&영광 … 
찬양대성가
사랑이 예 오셨네 (Love Came…
주일예배 찬양 로마연합교회
2021.11.28.
봉헌송
지금 이시간 - 로마연합교회 아동부/…
주일예배 봉헌송 로마연합교회
2021.11.28.
3분 말씀
오늘이라 일컫는 동안에
히3:12-13 김정임 목사
2021년 11월 12일
로마연합교회
Rome Korean Methodist Church, Chiesa metodista coreana a Roma
0039-0697993066
0039-0697993066
romahong@gmail.com

회원가입약관 | 개인정보취급방침| 청소년보호정책| 이메일주소 무단수집거부| 전체 최근게시글
 • 로마연합교회 | Via Firenze 38, 00184 Roma - Italy
  TEL : 0039-0697993066, 070-4643-3066, 0039-3669434393
  Copyright ©1998~2021   roma.ne.kr. All Rights Reserved.
  0039-0697993066
  0039-0697993066
  romahong@gmail.com
  0039-0697993066
  Rome Korean Methodist Church